Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Palveluun liittyvien organisaatioiden kanssa sovitaan rekisterinpitäjästä erillisellä tietojenkäsittelysopimuksella. Rekisterinpitäjä on aina palveluun liittyvä organisaatio ja käsittelijänä toimii palveluntarjoaja, JJ-Net Group Oy.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään Luho.fi -palvelussa käyttöönotto-, kehitys-, ylläpito-, analytiikka- ja asiakastukipalveluiden tarjoamiseksi. Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan.

Palvelun ei-aktiivisten käyttäjien tiedot poistetaan automaattisesti, kun edellisestä kirjautumisesta on kulunut yli 12 kk.

Käsiteltävät henkilötiedot

Luho.fi -palveluun tallentuu ja siellä käsitellään käyttäjistä seuraavia tietoja:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio
  • IP-osoite

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeudet mm. omien tietojensa tarkistamiseen, oikaisemiseen ja poistamiseen. Henkilötietoihin liittyvät pyynnöt tulee tehdä ensisijaisesti käyttäjän kotiorganisaatioon ja toissijaisesti osoitteeseen helpdesk@jj-net.fi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Luho.fi-palveluun tallentuvat henkilötiedot saadaan palveluun liittyvien oppilaitosten tietojärjestelmistä sekä lokituksen avulla. Oletuksena palvelussa käytetään kertakirjautumisratkaisuja (SSO), jolloin henkilötiedot noudetaan käyttäjän suostumuksella hänen kotiorganisaatiostaan palveluun kirjautumisen yhteydessä.
Jos kertakirjautumista ei ole mahdollista käyttää, palveluun tallentuvat henkilötiedot syötetään kotiorganisaation käyttäjärekisteriä hallinnoivan tahon toimesta ja ne vahvistetaan käyttäjän kirjautuessa ensimmäistä kertaa palveluun.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille (eli säännönmukaiset tietojen luovutukset)

Tiedot säilytetään Suomessa olevassa palvelinsalissa ja niitä ei luovuteta JJ-Net Group Oy:n ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä palvelujen toiminnan takaamiseksi.

Henkilötietojen säilytys, suojaaminen ja siirto EU:n ulkopuolelle

Tiedot säilytetään Suomessa olevassa palvelinsalissa ja niitä ei luovuteta JJ-Net Group Oy:n ulkopuolelle. Tietoturva on varmistettu IT-alalla yleisesti käytössä olevilla laadukkailla teknisillä ratkaisuilla sekä käyttöoikeuksien hallinnalla. Käyttöoikeudet palveluun myönnetään JJ-Net Group Oy:ssä vain niille henkilöille, joille se on työnsä tai tehtävänsä puolesta tarpeen. JJ-Net Group Oy on huolehtinut asianmukaisin sopimuksellisin ja organisaatiollisin järjestelyin, että henkilötietoja käsitellään vain tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Lisätietoja

JJ-Net Group Oy
1835499-0
Eteläpuisto 2C, 33200 Tampere
helpdesk@jj-net.fi